هرگز کفشی تنگ برای پیاده روی خریداری نکنید

کفش پیادهروی طراحی شده با زیرهای ضخیمتر و ساختاری خشک (انعطافناپذیر)، معروف به کفش مقاوم یا پُردوام، باعث افزایش بار زانو در مقایسه با پابرهنه راه رفتن یا پوشیدن کفشهای کتانی انعطافپذیر با زیرهای نازکتر میشود. کفیهای متحرک را میتوان پس از هر بار پیادهروی خارج کرده و بشوريد. او میگوید: «کفشهای پیادهروی میتوانند بسیار خشک (انعطافناپذیر) و سفت باشند، این مسئله میتواند در الگوی گام برداشتن طبیعیتان تداخل ایجاد کند و بار زانویتان را تغییر دهد و درد را بدتر کند. برخلاف کفش دوندگی که باید بعد از هر ۳۰۰ تا ۵۰۰ مایل عوض شود، کفش پیادهروی نیروی کمتری را جذب میکند و میتواند بسیار بیشتر دوام داشته باشد.

نداشتن فعالیت و کم تحرکی میتواند منجر به افزایش وزن و یا حتی چاقی موضعی شود. تغییر باید کم و نامحسوس باشد. کفشها نقش مهمی درروش گام برداشتن شما دارند، کفش نامناسب میتواند نحوهی راه رفتن شمارا تغییر دهد و فشار بیشتری بر زانو وارد آورد و درد را بدتر کند. کفشی که پاشنهی مرتفعتری دارد روی خم شدن زانو اثر میگذارد و فشار بیشتری به مفصلها وارد میکند. کفش دوندگی (رانینگ) ممکن است انعطافپذیری و ضربهگیری بیشتری داشته باشد. خرید کفش پیاده روی یا همان رانینگ در بین انواع و اقسام کفش ها کار راحتی نیست. این کفش پیاده روی اسکچرز یکی از کفش ها خوب از لحاظ سبکی است. کفش پیاده روی پاما مدل TT یکی از کفش های استاندارد تولید داخل کشور است. کفش پیادهروی را از فروشگاه تخصصی کفش بخرید، جایی که کارکنانش به ساختار پای شما و راه رفتنتان توجه میکنند و بر اساس نیازهای خاص شما پیشنهادهایی میدهند.

برای اطمینان از انتخاب کفش مناسب پیادهروی، به دنبال ویژگیهای کفش پیادهروی بگردید، آنها را در فروشگاه امتحان کنید و کفش مناسب خود را پیدا کنید. بندهای هر دو لنگهی کفش را ببندید و در فروشگاه راه بروید. کفشی را بردارید و پنجه را در جهت بندهای کفش خم کنید. کفش پیادهروی خوب باید بهآسانی خم شود. کفشی که بهسختی خم شود پایتان را تحتفشار قرار میدهد، نوع راه رفتنتان را تغییر میدهد و دردِ زانو را بدتر میکند. برخی تولیدکنندگان کفش ادعا میکنند کفشهایشان ضربهگیری بالایی دارند و کفیهای مخصوصشان میتواند دردِ زانو را تسکین دهد، اما تحقیقات نشان میدهد که این احتمال وجود دارد این کفشهای باکیفیت خیلی مؤثر نباشند.

در اینجا به برخی از ویژگی هایی که باید از کفش های پیاده روی انتظار داشت ،می پردازیم. از ویژگی های تخصصی زیره این است که باعث کاهش فشارهای وارده می شود. ۷-پیاده روی میزان خطرابتلا به سرطان پستان و کولون (روده بزرگ) را کاهش می دهد. کفش های پیاده روی از ویژگی هایی برخوردارند که دیگر کفش ها از آنها بی بهره هستند. قوس زیاد کف پا می تواند در کشش بیش از حد به مفصل ها و عضلات نقش داشته باشد، چرا که پای شما ممکن است شوک های وارده را به خوبی جذب نکند، خصوصا اگر فعالیت های ضربه ای یا پرشی زیادی انجام دهید. پژوهشی در سال ۲۰۱۶، روی ۱۶۴ نفر از بیماران مبتلا به آرتروز زانو انجام شد و نتایج آن در سالنامهی ملی پزشکی منتشرشده است. از آن جا که در تمرینات شدید ورزشی نیاز به حرکات پا به جهات مختلف می باشد در طراحی کفش های ترینینگ تمرکز اصلی روی دو طرف کفش می باشد تا حرکات افقی و عرضی به راحتی قابل انجام شود.